Intro

Assens Handicapråd

Handicaprådene rådgiver det lokale Byråd i handicappolitiske spørgsmål (og nogle gange agerer de vagthunde!). Da handicaprådet i Assens Kommune henvendte sig til mig mhp. at få udformet et logo, sprang jeg til med det samme.

Resultatet blev et logo, hvor fokus ikke så meget er på forskellige former for handicap, kørestole eller anden typisk ikonografi. Derimod er der primært arbejdet med dynamiske former, farveudtryk og energi.

Du kan se logoet herunder.

Leveret materiale

Logodesign + diverse printopgaver

Kunde

Assens Handicapråd

Farver
Blues

#8adaf1 -> #1c84c3;

Greens

#46bb48 -> #96cb3b

Fonts

Tilpasset Charter Roman

Logo

Logo viser to adskilte, men alligevel sammenhængende figurer. Figuren til venstre viser en person i kørestol, mens figuren til højre skal vise en person med almindelig kropsbygning. Sidstnævnte er gjort for at vise, at ikke alle handicap er lige synlige.

Begge figurer er tegnet i geometriske og dynamiske former, da et handicap langt fra altid er ensbetydende med stillesiddende eller ikke-fysisk aktivitet. Derimod er der enorm forskel på handicappede.

Sidst, men ikke mindst, var det magtpåliggende, at begge figurer vises i “øjenhøjde” med hinanden, da alle er på lige fod – også set i forhold til det øvrige samfund.

Design af logo til Assens Handicapråd
Assens Handicapråd - badges